CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Sứ Vụ - Mission

Những Mục Tiêu của Năm Đời Sống Thánh Hiến

Những mục tiêu của Năm Đời sống thánh hiến

Mục tiêu thứ nhất là nhìn về quá khứ với niềm tri ân .

Mỗi Dòng của chúng ta đều đến từ một lịch sử phong phú của đặc sủng. Khởi đầu là tác động của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi trong Thánh Linh một số người đi theo sát gót Đức Kitô, để chuyển dịch Tin mừng ra một lối sống đặc thù, để đọc các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin, để đáp ứng với những nhu cầu c...

•More:•

Who's Online

• We have• •5 guests• •online•