CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Tại Portland, Oregon

Trại Huấn Luyện lãnh đạo TNTT - 2017

•E-mail• •Print• •PDF•

 

Nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng lãnh đạo đòan Thiếu nhi Thánh Thể cho các nữ tu trẻ, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã mời Cha Tuyên úy sa mạc Phêrô Đỗ Quang Trường, SDB. và các anh chị trưởng đến từ các Giáo phận Sài Gòn và Đà Lạt về tổ chức kỳ trại sa mạc dành cho hơn 80 chị em  trẻ tại Nhà Mẹ Hội dòng. Trại huấn luyện kéo dài từ 19 - 21 / 06 / 2017  với chủ đề “Cải thiện đời sống” và ý lực sống cho 3 ngày sa mạc là “Thánh Thể  – Cầu nguyện – Hy sinh-Tông đồ”.

•Last Updated• ( ••Thursday•, 05 •July• 2018 10:33• ) •Read more...•
 
•Page 3 of 28•