CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Lược Sử

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Vệt Nam : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018

•E-mail• •Print• •PDF•

Thật là một dịp đại phúc cho Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt; vì hôm nay, ngày 08/ 06/ 2018, Giáo hội mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là dịp 11 nữ tu của Hội dòng được tuyên khấn trọn đời.

•Last Updated• ( ••Thursday•, 05 •July• 2018 10:13• ) •Read more...•
 
•Page 3 of 32•