Nẻo Đường Ân Lộc

•Print•

Tu Viện Mến Thánh Giá Đà Lạt lập nhà mới tại Fairfax tiểu bang Virginia từ ngày 08/ 04 / 1995. Sister Thuý Hằng đang hoạt động tại nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Arlington - với công tác Giám đốc nhà trẻ của Giáo Xứ, vì lợi ích của Hội Dòng đã xin mở một nhà trẻ riêng cho Dòng trên khu đất khoảng một mẫu tây, trong đó có nhà ở và ngay bên cạnh là nhà trẻ. Chương trình này được Hội Đồng Dòng chấp thuận, với sự trợ giúp tài chính của Chị Bề Trên Maria Kim Phượng bên Portland cùng những ân nhân trong Xứ Đạo.

Mẹ Bề Trên Maria Nguyễn Thị Tươi, bà Phụ Tá Anna Trần Thị Nhiệm, chị Agatha Trần Thuý Hằng đến gặp Đức Giám Mục John R. Keating, Giám Mục Giáo Phận Arlington, và được Ngài gởi giấy cho phép lập nhà. Chính Ngài đến làm phép nhà và cho phép đặt Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện nhỏ bé của Dòng.

Ngày 11/ 04, Cha Sở nhà thờ Saint Leo The Great đến dâng thánh lễ và đặt Mình Thánh Chúa. Ngày 01/ 06/ 1995, bắt đầu mở cửa Day Care. Chị Phụ Trách Agatha Trần Thuý Hằng, chị Anna Vũ Thị Tịnh, và chị Maria Nguyễn Thị Trinh là ba người đầu tiên trong Tu Viện mới này. Dần dần nhà cửa được sửa chữa, mở nhà nguyện riêng, phòng cơm, thêm phòng ngủ, để có chỗ cho chị em sang Washington học.

Hiện nay Cộng Đoàn gồm 6 chị em:

  1. Sr. Elizabeth Nguyễn Thị Liên phụ trách cộng đoàn
  2. Sr. Maria Nguyễn Thùy Trang
  3. Sr. Anna Vũ Thị Tấu
  4. Sr. Theresa Faustina Nguyễn Thị Nguyệt Cầu
  5. Sr. Maria Phạm Thái Hằng
  6. Sr. Agnes Nguyễn Thị Ánh Dương

Cộng đoàn làm việc tại Day Care từ thứ hai đến thứ sáu. Chiều thứ Bảy dạy giáo lý tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Arlington, cùng trợ uý cho đoàn thiếu nhi Thánh Thể. Ngày Chúa Nhật dạy Giáo Lý tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang thuộc Giáo Phận Baltimore. Có nhiều nơi xin các chị đến giúp Giáo Lý nhưng không thể đến được vì không đủ nhân sự: “Lúa chín thì nhiều mà thợ gắt thì ít ! Hằng ngày chị em tha thiết hy sinh cầu nguyện để Xin Chúa sai thợ gặt đi gặt lúa về” (Lc 10,2).