CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
SET FONT SIZE
 • •Increase font size•
 • •Default font size•
 • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Hoạt Động Tông Đồ Tại Hải Ngoại

Hoạt Động Tông Đồ tại Hải Ngoại của MTG Đàlạt

•E-mail• •Print•

Cuộc sống vừa khá tạm ổn, nhu cầu thăng tiến cần có, nâng cao trình độ cũng là điều cần thiết. Nên ngày 9 tháng 3 năm 1972, Hội Dòng đã cử Sr. Agatha Trần Thúy Hằng và Sr. Mary Nguyễn Thanh Miền đi du học tại Hoa Kỳ. Hai Sơ được trọ tại Dòng nữ Biển Đức ở Columbia, Missouri và được quý Sơ ở đó hết sức tận tình giúp đỡ và gởi theo học tại St. Louis University ở Bishmart North Dakota để học Anh Văn. Tại quê nhà, biến cố Tháng Tư năm 1975 xảy ra, cùng với lớp người di tản qua Mỹ, hai nữ tu Marie Nguyễn Thị Kim Phượng và Anne Đinh Thị Thanh cũng định cư tại Hoa Kỳ. Bốn chị em gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng và thế là CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO MỚI được ra đời và hình thành.

•Read more...•
 

Tin Mới Nhất - Latest post

 1. Học Viện Mến Thánh Giá tại Việt Nam
 2. Nghi thức Làm Phép Tu viện Thánh Tâm - California, USA
 3. Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Tại VA, USA
 4. Hình Ảnh Ngày Truyền Thống Hiệp Hội Giáo Dân MTG Đà Lạt tại Việt Nam (15-9-2018)
 5. Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giá tại Cộng Đoàn Fairfax, VA
 6. Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Vệt Nam : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018
 7. Lễ Kính Thánh Giuse - Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL- Cộng Đoàn VA, USA
 8. Hình ảnh Lễ Kính Thánh Giá tại Tu Viện MTG, Fairfax, VA (14/7/2017)
 9. Trại Huấn Luyện lãnh đạo TNTT - 2017
 10. Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Kỷ Niệm Khấn Dòng - Cộng Đoàn Việt Nam (1/6/2017)
 11. Mừng Lễ Thánh Giuse- Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL - Cộng đoàn tại Virginia (19/3/2017)
 12. Lễ Nhậm Chức Tân Phụ Trách
 13. Ngày Truyền Thống Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh Giá Đà Lạt (11/9/2016)
 14. Chúc Mừng Chị Tân Phụ Trách
 15. Ngày "Come and See" tại MTGDL Việt Nam (2016)
 16. Summer Vacation in 2016
 17. Lễ Kính Thánh Giuse Bổn Mạng Hội Dòng MTG Dalat và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 19-3-2016
 18. Họp Mặt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc - Hoa Kỳ Mừng Xuân Bính Thân _2016
 19. Hội Dòng MTG Đà Lạt Đón Tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli tại Việt Nam
 20. Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêsa NGUYỄN THỊ BẢO - Nguyên Tổng Phụ Trách HDMTGDL tại Việt Nam