CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
SET FONT SIZE
 • •Increase font size•
 • •Default font size•
 • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Tôi Có Được Gọi Làm Nữ Tu Không ?Dấu Hiệu Ơn Gọi

•E-mail• •Print•

Ba điều căn bản để bạn có thể biết mình có ơn gọi

 • Dấu hiệu thứ nhất: Bạn có lòng khao khát sống đời dâng hiến không?
 • Dấu hiệu thứ hai: Sự thúc đẩy bạn hướng tới đời sống dâng hiến có lành mạnh không?
 • Dấu hiệu thứ ba: Bạn có hợp với đời sống tu dòng không? Bạn có sống đời sống cầu nguyện, lời Chúa, cộng đoàn và tình bằng hữu không?

Hãy đến và tìm hiểu ơn gọi ở Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt tại Portland, Oregon, USA. Hội Dòng chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên. Những ơn gọi muộn, chúng tôi sẽ nâng đỡ riêng. Các thiếu nữ muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc theo dịa chỉ  tại website của Nhà Dòng.

 

Tin Mới Nhất - Latest post

 1. Học Viện Mến Thánh Giá tại Việt Nam
 2. Nghi thức Làm Phép Tu viện Thánh Tâm - California, USA
 3. Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Tại VA, USA
 4. Hình Ảnh Ngày Truyền Thống Hiệp Hội Giáo Dân MTG Đà Lạt tại Việt Nam (15-9-2018)
 5. Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giá tại Cộng Đoàn Fairfax, VA
 6. Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Vệt Nam : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018
 7. Lễ Kính Thánh Giuse - Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL- Cộng Đoàn VA, USA
 8. Hình ảnh Lễ Kính Thánh Giá tại Tu Viện MTG, Fairfax, VA (14/7/2017)
 9. Trại Huấn Luyện lãnh đạo TNTT - 2017
 10. Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Kỷ Niệm Khấn Dòng - Cộng Đoàn Việt Nam (1/6/2017)
 11. Mừng Lễ Thánh Giuse- Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL - Cộng đoàn tại Virginia (19/3/2017)
 12. Lễ Nhậm Chức Tân Phụ Trách
 13. Ngày Truyền Thống Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh Giá Đà Lạt (11/9/2016)
 14. Chúc Mừng Chị Tân Phụ Trách
 15. Ngày "Come and See" tại MTGDL Việt Nam (2016)
 16. Summer Vacation in 2016
 17. Lễ Kính Thánh Giuse Bổn Mạng Hội Dòng MTG Dalat và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 19-3-2016
 18. Họp Mặt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc - Hoa Kỳ Mừng Xuân Bính Thân _2016
 19. Hội Dòng MTG Đà Lạt Đón Tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli tại Việt Nam
 20. Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêsa NGUYỄN THỊ BẢO - Nguyên Tổng Phụ Trách HDMTGDL tại Việt Nam