CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
SET FONT SIZE
 • •Increase font size•
 • •Default font size•
 • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Ý Chỉ Cầu Nguyện - Prayer Request

Kính chào Quý Vị,


Hội Dòng sẽ cầu nguyện cho Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý ân nhân và thân nhân:

1.  Mỗi ngày trong  các giờ Kinh Phụng Vụ

2.  Mỗi tháng toàn Dòng dâng một Thánh Lễ

3.  Mỗi năm 3 tuần Cửu Nhật:

a. Trước Lễ Kính Thánh Giuse 19-3

b. Trước Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14-9

c. Trước Lễ Giáng Sinh 25-12

4.  Khi một hội viên qua đời, toàn Dòng cầu nguyện trọn một tháng.


Quý Vị thân mến, nếu Quý Vị có yêu cầu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng tôi cầu nguyện cho Quý Vị. Xin Quý Vị vui lòng gởi email hay gọi điện thoại cho chúng tôi biết ý chỉ cầu nguyện của Quý Vị. Sau đây là địa chỉ email và số điện thoại của chúng tôi:

Email: •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it•

Telephone: 503-254-3284


Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Vị.

 Tin Mới Nhất - Latest post

 1. Học Viện Mến Thánh Giá tại Việt Nam
 2. Nghi thức Làm Phép Tu viện Thánh Tâm - California, USA
 3. Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Tại VA, USA
 4. Hình Ảnh Ngày Truyền Thống Hiệp Hội Giáo Dân MTG Đà Lạt tại Việt Nam (15-9-2018)
 5. Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giá tại Cộng Đoàn Fairfax, VA
 6. Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Vệt Nam : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018
 7. Lễ Kính Thánh Giuse - Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL- Cộng Đoàn VA, USA
 8. Hình ảnh Lễ Kính Thánh Giá tại Tu Viện MTG, Fairfax, VA (14/7/2017)
 9. Trại Huấn Luyện lãnh đạo TNTT - 2017
 10. Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Kỷ Niệm Khấn Dòng - Cộng Đoàn Việt Nam (1/6/2017)
 11. Mừng Lễ Thánh Giuse- Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL - Cộng đoàn tại Virginia (19/3/2017)
 12. Lễ Nhậm Chức Tân Phụ Trách
 13. Ngày Truyền Thống Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh Giá Đà Lạt (11/9/2016)
 14. Chúc Mừng Chị Tân Phụ Trách
 15. Ngày "Come and See" tại MTGDL Việt Nam (2016)
 16. Summer Vacation in 2016
 17. Lễ Kính Thánh Giuse Bổn Mạng Hội Dòng MTG Dalat và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 19-3-2016
 18. Họp Mặt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc - Hoa Kỳ Mừng Xuân Bính Thân _2016
 19. Hội Dòng MTG Đà Lạt Đón Tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli tại Việt Nam
 20. Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêsa NGUYỄN THỊ BẢO - Nguyên Tổng Phụ Trách HDMTGDL tại Việt Nam