Thánh Giuse : Bổn Mạng Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam

•Print•

Do lòng yêu mến Thánh Giuse cách đặc biệt, Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte đã chọn Thánh Nhân làm Bổn Mạng cho Dòng Mến Thánh Giá. Ngày nay, tất cả các Hội Dòng Mến Thánh Giá trên thế giới cũng tôn vinh Thánh Giuse làm Quan Thầy, với một lòng tín thác, yêu mến và cậy trông. Thánh Giuse tiêu biểu cho đời sống chiêm niệm và lao động : phục vụ âm thầm khiêm tốn trong tinh thần liên đới với mọi người. Ngài cũng là mẫu mực của đời sống thanh bần, vâng phục và trinh khiết cho các Nữ Tu mang tên Mến Thánh Giá.

Thanh Bần :

- Thánh Giuse đã sống một đời sống đơn nghèo, nghèo đến nỗi không kiếm  được chỗ trong quán trọ, phải để Chúa Con sinh ra trong máng cỏ chiên bò (Lc 2, 21).

- Trong lễ Dâng Con trong Đền Thánh, thánh Giuse cũng chỉ dâng được đôi chim câu, thay vì một con chiên theo lệ của người giầu có (Lc 2, 24).

Vâng Phục :

- Như hoa hướng dương, thánh Giuse hằng hướng mắt, hướng lòng về Thiên Chúa để nhận ra và làm tròn ý định của Ngài, vì Ngài biết "cung kính bất như tùng mệnh". Thánh Giuse rất nhạy cảm trước thần ý Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hễ biết là ý Chúa, thì Ngài vui lòng lãnh nhận, và mau mắn thi hành.

- Thấy Maria có thai, thánh Giuse đang thắc mắc bỗng thiên thần hiện ra trong mộng, giải thích cho Ngài biết "thai nơi bà là do tự Thánh Linh", và bảo ông: “chớ sợ rước Maria về sum họp".  Nhận ra ý Chúa, thánh Giuse đã phản ứng làm sao?  Phúc Âm kể tiếp: "Thức dậy, Giuse đã làm như lời Thiên thần Chúa truyền, và ông đã rước bà về" (Mt 1, 21).

- Sự từ tâm, lòng quảng đại, bao dung của thánh Giuse đã giúp Ngài luôn thuộc trọn về Chúa. Qua thánh ý của Thiên Chúa, thánh Giuse đã hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa vì rằng Thiên Chúa đã sắp xếp thánh Giuse kết bạn với Đức Trinh Nữ Maria để bảo vệ Mẹ luôn giữ được sự trinh khiết của mình.

Trinh Khiết :

- Khi Thiên thần mang sứ điệp của Chúa xuống cho Đức Maria, Mẹ đã dè dặt, cúi đầu bối rối" (Lc 1, 29).

Ngay đối với một vị Thiên sứ, Mẹ còn giữ ý dè dặt, thì hỏi ai là người có diễm phúc được tín cẩn? Thưa có, người ấy là Giuse!  Ngài đã được Mẹ tin cậy, sẵn sàng trao duyên gửi phận cùng đức trinh khiết nguyên vẹn của Mẹ.

- Đời sống ẩn dật của thánh Giuse cũng là một đời sống nội tâm phong phú, diễn tả sự hoạt động dồi dào của một linh hồn tràn đầy ân sủng, đức tin, và tình yêu.

Đọc lại Tin Mừng và qua những kinh nguyện khẩn cầu thánh Giuse, chúng ta nghiệm thấy rằng, thánh Giuse là con người siêu thoát.

- Siêu thoát về tiền của để đặt hết hy vọng vào Thiên Chúa: đó là đức thanh bần.

- Siêu thoát về ý riêng để hoàn toàn thuận theo ý Chúa:  đó là đức phục tùng.

- Siêu thoát tinh luyện linh hồn để kết hợp với Chúa trong tâm tư, tình cảm và hành động : đó là đức trinh khiết.

Lạy Thánh Giuse siêu thoát, phục tùng, và trinh khiết xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con là những người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình để bước theo Đức Kitô, được biết luôn luôn cộng tác với Người để hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi đầu. Mặc cho đời sống bên ngoài nhiều vất vả và đầy cay đắng, xin giúp chúng con luôn biết trung thành với những điều chúng con đã cam kết, và sống một đời sống nội tâm phong phú, chìm ngập trong tình mến Chúa và hằng được ánh sáng trên trời chiếu rọi linh hồn chúng con.