Chúc Mừng Chị Tân Phụ Trách

•Print•

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt miền Portland

Chúc Mừng Chị Tân Phụ Trách

Sr. Mary Bùi Thị Kim Chi, MTG

Xin Thánh Thần và Ân Sủng của Thiên Chúa tuôn tràn trên đời sống của Soeur trong chức vụ mới; để trong khi phục vụ Hội Dòng, Soeur được Thiên Chúa chúc lành, lãnh nhận niềm vui và luôn sống bình an.  Qua sự dìu dắt đầy khôn ngoan và yêu thương của Soeur, Hội Dòng sẽ phát triển và mọi chị em sẽ trở thành những con người Mến Thánh Giá đích thực qua đời sống và gương sáng của chị em.

Lễ nhậm chức tân phụ trách sẽ được cử hành tại Nhà Chính của Hội Dòng lúc 2:00 chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 09 do Đức Cha Peter Smith chủ tế.

 

Chúc mừng! Chúc mừng!